Historiek

In 1846 werd de “lagere meisjesschool” gesticht onder leiding van 3 “Zusters van Liefde” van Tilburg. De school begon met 12 leerlingen, maar het aantal groeide zo snel dat er spoedig naar uitbreiding moest gezocht worden. Daarom werd in 1847 het “Birgittijnenklooster” op Nieuwland aangekocht, dat sinds de Franse revolutie 50 jaar verwaarloosd had gestaan. In 1862 telde de school reeds 150 kinderen voor het lager onderwijs en ruim 100 voor de bewaarschool.

Tijdens de twee wereldoorlogen moesten de klassen ontruimd worden voor de inkwartiering van vreemde soldaten.

In 1959 zegende men het huidige gebouw in, omdat het oude gebouw niet meer aan de vereisten voldeed.

In 1976 was er een rationalisering van het lager onderwijs in Borgloon. De meisjesschool van Nieuwland ging in fusie met de jongensschool van het College, maar beide scholen behielden hun vestigingsplaats. In 1985 kwam de lagere school van het college naar “Nieuwland”.

De inzegening van de nieuwe kleuterschool gebeurde in het jaar 1989 en in 1992 voerden we een herinrichting door van de speelplaats van het lager onderwijs. Een juweeltje en een voorbeeld voor heel de provincie Limburg.

In 1996 werd de gerenoveerde refter in gebruik genomen en 1997 vernieuwden we de ramen van de lagere school.

Sinds 2010 hebben we ook een prachtige nieuwe turnzaal!

Onze school is ondertussen aan de zesde directie toe.