Oudercomité

Ouders vinden het erg belangrijk dat kinderen graag naar school gaan. Leren wordt dan een stuk gemakkelijker. Ouders willen daarom graag betrokken worden bij wat er in en om de school gebeurt en als het even kan ook een handje toesteken.  Omgekeerd heeft de school de ouders nodig om te weten wat er onder de mensen leeft en om van de school een aangename omgeving te maken. Het oudercomité speelt daarbij een belangrijke en onmisbare rol. Zo simpel is dat!

Alle ouders die kinderen op onze school hebben, zijn lid van het oudercomité. Het zou mooi zijn om per klas minstens één lid in de werking van het oudercomité te hebben.

Het oudercomité vergadert éénmaal per maand en de werking zal jullie gedurende het schooljaar voorgesteld worden.

Het oudercomité is op vele terreinen actief. Zo zitten de mensen van het oudercomité geregeld samen met het personeel van de school om van gedachten te wisselen omtrent alles waar ouders bekommernissen om kunnen hebben. Vanuit deze input ontstaan dan weer andere initiatieven waarvan je de resultaten niet altijd rechtstreeks merkt.

Activiteiten zoals het ontbijt op 1 september, info-avonden, halloween, kerstmarkt, kindercarnavalbal, eindejaarsreceptie voor de kinderen van de zesde klas enz… staan ieder jaar weer op hun programma. Met de opbrengst van deze activiteiten helpen ze de school om volgend schooljaar de speelplaatsen verder in orde te brengen. Ze zorgen ook nog voor helpende handen op onze restaurantdag en het schoolfeest.

Het doel dat het oudercomité voor ogen stelt, is om stilaan te groeien en de school, de leerkrachten en onze kinderen een steuntje in de rug te geven. Hun objectieven zijn:

  • te fungeren als bijkomend communicatiekanaal tussen ouders en school
  • de leerkrachten bij te staan waar nodig
  • de school financieel te steunen
  • een forum te creëren waar ouders terecht kunnen met allerlei vragen, ideeën omtrent school en opvoeding

Wij verwelkomen graag nieuwe leden. 

Je kan ons ook volgen op facebook.    https://www.facebook.com/Oudercomite.VBS.Nieuwland/

De ouders kunnen de school mee-maken. Het oudercomité probeert dit samen met het schoolteam op een aangename manier te organiseren.

Met de opbrengst van de activiteiten hielp het oudercomité de school met een aantal projecten.

ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2019 – 2020

Vrijdag      25/10/2019         HALLOWEENPARTY   

 Vrijdag    13/12/2019       KERSTSTEMMINGSAVOND  

Dinsdag   17/12/2019      BOEKENBEURS  

  Zondag  26/01/2020     WINTERBBQ  

Zaterdag    29/02/2020    CARNAVALPARTY  

 Vrijdag     24/04/2020     PIZZA VERKOOP  

Zondag   31/05/2020    SCHOOLFEEST  

  Donderdag        25/06/2020 PROCLAMATIE kleuters + 6e leerjaar  

Enkele realisaties

De vernieuwing van de kleutertoiletten!

 

De vernieuwing van de toiletten van het lager onderwijs!

 

De vernieuwing van de kleuterspeelplaats

 

De vernieuwing van de speelplaats van het lager onderwijs!