Schoolraad

De schoolraad is een bij decreet ingesteld orgaan verbonden aan onze school. De schoolraad is samengesteld uit afgevaardigden van de oudergeleding, de personeelsgeleding en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

De directeur van de school is adviesgever.

De raad wordt geïnformeerd, geeft advies of beslist mede over de in het huishoudelijk reglement vastgestelde materies die de school aanbelangen. Alle afgevaardigden hebben een mandaat voor 4 jaar. Bij decreet is vastgelegd dat de vergaderingen niet publiek zijn en dat de leden verplicht zijn tot geheimhouding.

Omdat er onvoldoende kandidaten waren, vanuit een paar geledingen, kunnen we de schoolraad voor deze legislatuur niet organiseren.

Indien je met bepaalde vragen zit over het schoolleven in het algemeen (niet voor individuele besprekingen van leerlingen) aarzel dan niet om contact te nemen met één van de mensen van het oudercomité en zij zullen je belangen zeker vertegenwoordigen en voor je vragen een oplossing proberen te zoeken, in de mate van het mogelijke.