Ligging en mogelijkheden

VBS Nieuwland


is een middelgrote, modern uitgeruste school, waar iedereen iedereen kent: ouders, 
leerlingen, leerkrachten.

Groot genoeg om kwaliteitsvol onderwijs in te richten en klein genoeg voor een optimale 'gezelligheid'.

Een school waar een enthousiast, dynamisch team samenwerkt aan vernieuwingsgericht, eigentijds onderwijs.

Een school waar we onszelf kunnen zijn en waar respect voor elkaar hoog in het vaandel wordt gedragen.

 

Hoe kan je ons bereiken? Hoe ziet het er bij ons uit?

De Vrije Basisschool Nieuwland ligt verscholen in het centrum van Borgloon in een zijstraatje van de Tongersestraat. Wanneer je de richtingaanwijzers “Mariavreugde” volgt, kom je aan onze basisschool uit. Het is de school met de bordeauxrode ramen.

Wanneer je in het centrum van Borgloon voorbij de kerk en het speelhof rijdt, richting Tongeren, kom je 200 meter verder aan de rechterkant voeding “Clerinx-Adons” tegen. Tegenover de voedingswinkel rij je het kleine straatje links in en dan zie je “VBS Nieuwland” liggen.

De achterzijde van de school bereik je via de “Graaf” die evenwijdig met het kerkhof loopt. Je kan ook in de Kan. Darisstraat stoppen ter hoogte van het kerkhof om via de trappen, over de “Graaf” onze school te bereiken.

Onze school heeft 2 speelplaatsen.

Eén voor de kleuters en één voor het lager onderwijs, gescheiden door een draad, waardoor het toch mogelijk is dat broertjes en/of zusjes elkaar kunnen zien.

De kinderen van de lagere school en de kleuterschool beschikken eveneens over een overdekte ruimte als het slecht weer is. Alle speeltuigen alsook ondergronden, zowel bij kleuters als bij lager onderwijs zijn goedgekeurd volgens de “Europese veiligheidsnormen” EN 1176 en EN 1177.

Onze kinderen volgen les in aangename, ruime en luchtige klaslokalen. We organiseren op regelmatige basis klasdoorbrekende activiteiten, hoeken- en contractwerk, we oefenen socio-emotionele vaardigheden, er vinden sportactiviteiten plaats (soms ook op woensdagnamiddag), muzische vormingsactiviteiten, taalinitiatie Frans vanaf 5-jarigen alsook in de eerste, tweede, derde en vierde klas, overlegmomenten met grootouders, dag van de grootouders, fietsbehendigheidsproeven en fietsexamen enz… .

Een school waar ook ouders zich thuis voelen en waar in onderling overleg met het oudercomité het doen en laten van onze kinderen wordt besproken om alzo het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties zo hoog mogelijk te houden.

Plan je route